پیرامون باور | سجاد عبادی- تغییر باورها | صفحه 3

سجاد عبادی-تغییر باورها

» پیرامون باورسجاد عبادی- تغییر باورها » صفحه 3

91 views بار
نتیجه تغییر باورها

نتیجه تغییر باورها

نتیجه تغییر باورهاچیست و چه دستاورد هایی دارد؟ در این بخش از سایت آموزش تغییر باورها به بررسی نتیجه تغییر باورها می پردازیم و مشخص می کنیم که دقیقا چه دستاوردهایی می تواند برای ما داشته باشد. باور چست و چه قدرتی دارد؟ باور یعنی اعتقاد داشتن به چیزی, باور یعنی سخن و کلام خود را در مورد چیزی به کرسی نشاندن, باور یعنی اعتقاد داشتن به چیزی که جنس افکار شما را مشخص می […]