پیرامون باور | سجاد عبادی- تغییر باورها | صفحه 3

سجاد عبادی-تغییر باورها

» پیرامون باورسجاد عبادی- تغییر باورها » صفحه 3

رسیدن به خواسته ها در مدار 186 درجه

رسیدن به خواسته ها در مدار 186 درجه

رسیدن به خواسته ها در مدار 186 درجه شما را با استفاده از کمبود هایتان در مدار خواسته ها قرار می دهد
104 views بار
نتیجه تغییر باورها

نتیجه تغییر باورها

نتیجه تغییر باورهاچیست و چه دستاورد هایی دارد؟ در این بخش از سایت آموزش تغییر باورها به بررسی نتیجه تغییر باورها می پردازیم و مشخص می کنیم که دقیقا چه دستاوردهایی می تواند برای ما داشته باشد. باور چست و چه قدرتی دارد؟ باور یعنی اعتقاد داشتن به چیزی, باور یعنی سخن و کلام خود را در مورد چیزی به کرسی نشاندن, باور یعنی اعتقاد داشتن به چیزی که جنس افکار شما را مشخص می […]