پیرامون باور | سجاد عبادی- تغییر باورها | صفحه 2

سجاد عبادی-تغییر باورها

» پیرامون باورسجاد عبادی- تغییر باورها » صفحه 2

رسیدن به خواسته ها در مدار 186 درجه

رسیدن به خواسته ها در مدار 186 درجه

رسیدن به خواسته ها در مدار 186 درجه شما را با استفاده از کمبود هایتان در مدار خواسته ها قرار می دهد
194 views بار
چرا تغییر نمی کنیم؟

چرا تغییر نمی کنیم؟

چرا من تغییر نمی‌کنم؟ با بررسی نکات هرچند ساده می توان به این نتیجه رسید که خیلی از افراد خود خواهان تغییر نیستند و در جایی که هستند احساس آرامش می کنند در واقع نمی خواهند از وضعیتی که دارند خود را رها کنند به عبارتی ترسی در وجود خود دارند که اگر قرار باشد تغییر کنند وضعیت فعلی خود را از دست می دهند. آیا تا به حال به تماشای دریا نشسته‌اید؟ اگر آری، […]

296 views بار
تلاش چهارمین شرط برای تغییر باور

تلاش چهارمین شرط برای تغییر باور

تلاش چهارمین شرط برای تغییر باور با چهارمین عامل از چهار عامل مهم و موثر در تغییر باورهایتان به وسیله جملات تاکیدی مثبت با عنوان تلاش چهارمین شرط برای تغییر باور در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. تلاش,بسیج کردن تمام قوای بدن برای رسیدن به هدفی لذت بخش تر است.تلاش باید به گونه ای باشد که انرژی فکری و جسمی را بیهوده از بین نبرد و در راستای هدف تنظیم گردد.برای رسیدن به آنچه در […]

292 views بار
اراده سومین شرط برای تغییر باور

اراده سومین شرط برای تغییر باور

اراده سومین شرط برای تغییر باور با سومین عامل از چهار عامل مهم و موثر در تغییر باورهایتان به وسیله جملات تاکیدی مثبت با عنوان اراده سومین شرط برای تغییر باور در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. اراده یک قدرت درونی است که در وجود هر شخصی نهفته و یکی از نیروهایی است که خدای رحمان به ما انسان ها ارزانی داشته است.خیلی از موفقیت های بزرگ مدیون اراده انسان های با اراده است.نیرویی است […]

320 views بار
صبر دومین شرط برای تغییر باور

صبر دومین شرط برای تغییر باور

صبر دومین شرط برای تغییر باور با دومین عامل از چهار عامل مهم و موثر در تغییر باورهایتان به وسیله جملات تاکیدی مثبت با عنوان صبر دومین شرط برای تغییر باور در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. ما بدون طی کردن تکامل، هرگز در هیچ یک از جنبه های زندگی مان، پیش نخواهیم رفت. این یک قانون بدون تغییر است. این سنت الهی است که همه چیز برای پیدایش و خلق شدن باید تکاملش را […]

311 views بار
ایمان اولین شرط برای تغییر باور

ایمان اولین شرط برای تغییر باور

ایمان اولین شرط برای تغییر باور با اولین عامل از چهار عامل مهم و موثر در تغییر باورهایتان به وسیله جملات تاکیدی مثبت با عنوان ایمان اولین شرط برای تغییر باور در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. ایمان به هر چیز از اصلی ترین و بنیادی ترین عوامل برای تغییرات است.ایمان به خود,ایمان به بی نهایت بودن پول و ثروت,ایمان به موفق شدن و … برای شروع هر کاری باید به آن کار عشق و […]

396 views بار
رابطه باور با قانون جذب

رابطه باور با قانون جذب

برای اینکه بتوان به رابطه آنها پی برد تعریفی از این دو داشته و سپس آنها را به هم ربط می دهیم.و در پست های آینده به صورت کامل بیان میکنیم که قانون جذب باور به توان سه می باشد.در واقع قانون جذبی در کار نیست و هر اتفاقی در زندگی ما می افتد ناشی از باور های ماست.در مطالب آینده این موضوع را که قانون جذبی در کار نیست به صورت کامل و با […]